Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Turecko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity