Etnicita Východoevropan - nejčastější země
Etnicita Východoevropan je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Východoevropan v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Východoevropan
Lidé původem z Východní Evropy vystopují své kořeny do Ruska, Ukrajiny, Polska a Maďarska. Časná společná éra viděla oblast převážně osídlenou slovanskými a baltskými kmeny s pozdějšími římskými, mongolskými a osmanskými invazemi. Překlenutí Evropy do Asie, tento region byl epicentrem bohaté kulturní difúze; umění a vědy zde vzkvétaly navzdory často nehostinnému klimatu a politickým změnám v posledních stoletích. Východní Evropa je již dlouho považována za důležité centrum hlavních trendů v oblasti umění, jako rodiště ruského baletu a moderního herectví. Rusové byli zodpovědní za inženýrské výkony, jako je výstavba nejdelší železniční tratě na světě před sto lety – Transsibiřské železnice – a vědeckých průlomů včetně toho, že v roce 1961 poslala člověka do vesmíru. S příchodem sovětského nacionalismu, zaznamenala Východní Evropa významnou vnitřní emigraci. Po pádu komunismu počátkem devadesátých let 20. století existují významné východoevropské diaspory v celé Evropě a v Severní Americe.