Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Česko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity