Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Moldávie, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity