Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Kypr, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity