Etnicita západoasijská - nejčastější země
Etnicita západoasijská je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou západoasijská v dané zemi.
81.7%
79.3%
66.9%
60.3%
Zobrazit všechny země
etnicita západoasijská
Obyvatelstvo regionu sahajícího od současného Íránu po Turecko odvíjí svůj genetický původ od starověkých Peršanů a tureckých etnických národů. Starověcí Peršané byli kočovníci, kteří do regionu přišli v 10. století př. n. l., zatímco Turecko bylo ve své prehistorii domovem raných lovců-sběračů a posléze bylo helenizováno Alexandrem Velikým. Převládající kultury a jazyky západní Asie jsou perské, turecké, kurdské a arabské a jejími největšími náboženskými skupinami jsou šíitský a sunitský islám s některými náboženskými a etnicko-náboženskými menšinami, jako jsou křesťané, židé, zoroastriáni, jazidité a bahaisté. Perský koberec je nejznámější součástí místní kultury; Iránci byli nejstaršími lidmi v historii, kteří tkali koberce a dodnes vyrábějí více pokrývek a koberců, než celý zbytek světa. Mnoho historiků také spojuje vznik lidských práv s tímto regionem a Kýrův válec z Achajmenovské perské říše je označován za nejstarší deklaraci lidských práv na světě.