Etnicita Fin - nejčastější země
Etnicita Fin je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Fin v dané zemi.
95.5%
32.5%
Zobrazit všechny země
etnicita Fin
Pro Finsko a Západní Rusko je typický vliv severské a slovanské kultury. I když však existují určitá slova, která byla do finštiny převzata, finský jazyk není příbuzný se skandinávskými jazyky ani s ruštinou. Nejbližšími jazykovými příbuznými finštiny jsou baltofinské jazyky, kterými se mluví v oblasti Baltského moře. Patří mezi ně různé varianty karelštiny a estonštiny. Finština má několik dalších jazykových příbuzných, jako jsou například různé varianty sámského jazyka, řada menšinových jazyků, kterými se mluví v Rusku, a maďarština.