Etnicita Fin - nejčastější země
Etnicita Fin je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Fin v dané zemi.
95.5%
32.5%
Zobrazit všechny země
etnicita Fin
Finsko a západní Rusko jsou charakterizovány kombinací vlivu severských a slovanských kultur, ačkoliv finský jazyk není podobný ani skandinávským ani ruským a nejvíce je příbuzný maďarštině. Existuje značná populace etnických Finů v sousedním západním Rusku, ve Švédsku, v Norsku a - po velké emigrační vlně kolem poloviny 20. století - také v Severní Americe a v Austrálii. Finové a Rusové popularizovali jeden z prvků své kultury saunu po celém světě. Sauny hrají důležitou roli ve finské i západo-ruské rekreační kultuře, v rodinném životě a dokonce i v obchodní etiketě.