Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Grónsko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity