Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Malta, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity