Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Belgie, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity