Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Nizozemí, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity