Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Německo, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity