Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Čína, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity