Etnicita Mongol - nejčastější země
Etnicita Mongol je běžná v následujících zemích podle údajů uživatelů MyHeritage DNA.
Vybrat jinou etnicitu
Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA s etnicitou Mongol v dané zemi.
Zobrazit všechny země
etnicita Mongol
Potomci kočovných proto-Mongolů, většina dnešních Mongolů dneska žije v současném Mongolsku a také v mongolské autonomní oblasti v Číně s velkou diasporou v Rusku. Mongolsko bylo místem střetu velkého množství různých náboženských tradic již před tisíci lety: tradiční šamanismus, východní pravoslavné křesťanství, islám a budhismus postupně ovládaly celý region. Dnes je většinovým náboženstvím v Mongolsku tibetský budhismus. Mezi 12. a 13. stoletím založil Čingischán mongolskou říši, která se na svém vrcholu stala největší jednolitou říší světa. Koně hráli důležitou roli při výbojích Mongolů a v mongolské kultuře si významnou roli udrželi dodnes. Jsou chováni pro mléko, maso, na práci i závodění.