Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Kostarika, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity