Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v District of Columbia, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity