Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Florida, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity