Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Havaj, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity