Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Japonsko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity