Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Massachusetts, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity