Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Mexiko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity