Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v New Hampshire, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity