Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Rhode Island, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity