Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Tunis, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity