Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Vermont, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity