Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Alabama, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity