Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Dánsko, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity