Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Island, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity