Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Kansas, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity