Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Mississippi, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity