Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Montana, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity