Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Nevada, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity