Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Ukrajina, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity