Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Utah, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity