Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Wisconsin, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity