Procenta představují část uživatelů MyHeritage DNA v Wyoming, kteří mají danou etnicitu.
Zobrazit všechny etnicity